top of page

Vi ferier Den europeiske parkdagen!

24. mai er Den europeiske parkdagen, en merkedag for alle parker og verneområder i Europa. Den markeres på ulikt vis, men med et felles tema, i hele Europa. I år ser vi tilbake på arven vi bygger på, både de verdiene parkene bevarer, men også den historien hver park representerer.De norske parkene

I Norge har vi ni natur- og kulturparker i Norge, og Haldenkanalen Regionalpark er en av disse. De norske parkene har alle sin unike historie, og bidrar alle på hver sin måte til lokal verdiskaping. I tillegg styrker de utviklingskraft basert på natur- og kulturressurser. Parkene gjør en forskjell for stedsidentitet, for næringsutvikling og bærekraftig reiseliv.


De norske parkene en knyttet sammen gjennom Norske Parker. Du kan lese mer om Norske Parker og arbeidet de gjør her.


Hver park har sin unike historie. Ulike typer parker, som nasjonalparker, regionalparker og geoparker har en felles kjerne i at det å bevare viktig natur- og kulturarv og tilrettelegge for utvikling. Vi markerer også opprinnelsen til parkene på den Europeiske parkdagen i år. Det gjøre fordi den europeiske parkorganisasjonen Europarc Federation er 50 år i år. Du kan lese mer om historien til de ulike parkene her


Gratulerer til alle parkene på den europeiske parkdagen!Arven vi bygger på

Regionalpark Haldenkanalen omfatter et geografisk avgrenset landskapsområde med felles kultur og identitetsgrunnlag, og består av kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden.


Regionalparken har tatt navn etter Haldenkanalen, fordi dette er det mest storslagne kulturminnet i området, og arena for mye spennende aktivitet. Under denne merkevaren hører også de andre aktivitetene i området hjemme, også de som ligger et stykke borte fra selve kanalen og vannstrengen.

Regionalpark Haldenkanalen ble etablert i 2012, og har i 10-års perioden arbeidet med mange spennende prosjekter.


Regionalpark Haldenkanalen skal videreutvikle kanalen og de omkringliggende landskapsområdene. Gjennom opplevelser som berikes i samspillet mellom natur og mennesker, arbeider vi for å skape et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv langs Haldenkanalen basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!


Haldenkanalen og områdene rundt har en rekke konkurransefortrinn. De viktigste er enkel tilgang til uberørt natur og nærhet til befolkningskonsentrasjoner, samt nærhet til en sterk konsentrasjon av bedrifter og organisasjoner. Også nærhet til svenskegrensen og samarbeidet over grensen er å betrakte som konkurransefortrinn for regionen.

Målet med regionalparken er å få til en langsiktig utvikling som skal gi økt verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen.


Ekte, positive, inkluderende, mangfoldige og rause!Comments


bottom of page