top of page

Slik skaper de norske parkene levende landskapEn regionalpark er et geografisk sammenhengende verdifullt og verdsatt landskaps- og identitetsområde. Definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi.

Norske Parker består av 9 regionalparker i 41 kommuner med til sammen 350

partnere. Haldenkanalen Regionalpark er stolt medlem av Norske Parker. Gjennom opplevelser som berikes i samspillet mellom natur og mennesker, arbeider vi i Haldenkanalen Regionalpark for å skape et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv langs Haldenkanalen basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!


De norske parkene i Norske Parker bidrar til lokal verdiskaping og styrker utviklingskraft basert på natur- og kulturressurser. Parkene skal gjøre en forskjell for stedsidentitet, for næringsutvikling og bærekraftig reiseliv. Parkene utvikler bærekraftige produkter og opplevelser, gjennom lokal forankring og forpliktende samarbeid med lokalt næringsliv, organisasjoner og myndigheter.


Regional- natur- og kulturparker i Norge er etablert basert på lokalt initiativ. Norske Parker bidrar med kompetanse, samarbeidsmodell og nettverk. Det fører til styrket lokal gjennomføringskraft. Norske Parkers landskapstilnærming er helhetlig og inkluderer mennesker i lokalsamfunn. Det bidrar til bevaring, verdiskaping og samfunnsutvikling på tvers av sektorer. Vi kaller det “Park som samarbeidsmodell”


Arbeidet bidrar til en miljømessig verdiskaping gjennom ivaretaking av regionens landskap, kulturarv og identitet. Parkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktige partnerskap, samhandling og medvirkning. De jobber på tvers og i mellomrommet hvor sektormyndighetene ofte kommer til kort. Park blir dermed en viktig helhetlig samarbeidsmodell som bidrar til å løse aktuelle utfordringer i forhold til bærekraftig samfunnsutvikling. Disse nye parkene utvikles nedenfra og opp i Distrikts-Norge og flere områder arbeider nå med park som en samarbeidsmodell.
Comments


bottom of page