top of page

Haldenkanalen Regionalpark vertskap for Levende landskap konferansen i 2024!Konferansen arrangeres av Norske Parker med Haldenkanalen regionalpark som vertskapspark. Temaet for konferansen er "Verdier i vann og vassdrag - Forvaltning - Formidling - Foredling og Forskning"


Konferansen holdes på Fredriksten Hotell i Halden 5-6 september 2024. Et spennende program er for tiden under utarbeidelse.


Vi gleder oss masse til å være vertskap og takker Norske Parker for tilliten!Σχόλια


bottom of page