Hjerte_med_bølger.PNG
Haldenkanalen Regionalpark

Haldenkanalen Regionalpark arbeider med merkevarebygging, utvikling av opplevelsesnæringen, primærnæringen og stedsutvikling i Aurskog-Høland, Rømskog, Marker, Aremark og Halden kommune.​​ Regionalpark Haldenkanalen vil videreutvikle kanalen og de omkringliggende landskapsområdene. I dette innbefattes ikke bare områdene med direkte tilknytning til vassdraget, men hele området som omfattes av de fem kommunene. 

Utgangspunktet er at Haldenkanalen og områdene rundt har en rekke konkurransefortrinn. De viktigste er enkel tilgang til uberørt natur og nærhet til befolkningskonsentrasjoner, samt nærhet til en sterk konsentrasjon av bedrifter og organisasjoner. Også nærhet til svenskegrensen og samarbeidet over grensen er å betrakte som konkurransefortrinn for regionen. Regionalparken har tatt navn etter Haldenkanalen, fordi dette er det mest storslagne kulturminnet i området, og arena for mye spennende aktivitet. Under denne merkevaren hører også de andre aktivitetene i området hjemme, også de som ligger et stykke borte fra selve kanalen og vannstrengen. Regionalparken omfatter et geografisk avgrenset landskapsområde med felles kultur og identitetsgrunnlag.

 

Regionalparken omfatter de fem kommunene som ligger i to fylker. Den har fått navn etter det kanaliserte vassdraget som forbinder Indre Akershus med havet i Østfold. I dag er kanalen en vannvei mellom Skulerud i Høland og Tistedal i Halden. Vannveien knytter de stor innlandsområdene til havet, selv om det ikke er en forbindelse farbar for båter.

Hjerte_med_bølger.PNG

Våre fokusområder

Hjerte_med_bølger.PNG
Regionalparkens mål
  • være et avgjørende bidrag til næringsutvikling i området, gjennom å etablere og utvikle steder for å spise, overnatte og oppleve

  • øke antall besøkende til regionen

  • skape nye arbeidsplasser gjennom flere salgbare produkter basert på regionens natur og kultur

«Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!»
Hjerte_med_bølger.PNG
Natur, kultur og opplevelser langs Haldenkanalen

Sjekk ut @visit_haldenkanalen på Instagram