Strategier

A. OPPLEVELSESNÆRING

 • Skape et levende og variert båtliv på kanalen

 • Bidra til mangfoldig og lønnsom opplevelsesnæring i hele regionen

 • Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon

 • Etablere innovasjonsmiljø for naturbasert turisme

 • Utrede forbindelsen Haldenkanalen-Dalslands kanal

 • Gjenskape Villmarksveien som attraksjon og turistvei


B. STEDSUTVIKLING

 • Videreutvikle fysiske innfallsporter til fyrtårn for samarbeid

 • Øke tilgjengelighet og knytte regionen sammen

 


C. NASJONALT LABORATORIUM

 • Mobilisering i forhold til grønt entreprenørskap

 • Bidra til god landskapspleie og bedre vannkvalitet

 • Bidra til økt verdiskaping knyttet til jakt og fiske

 • Utnytte vårt potensiale knyttet til hytteutvikling

 • Benytte Haldenkanalens artsmangfold som grunnlag for verdiskaping

 


D. MERKEVARE

 • Videreutvikle merkevaren Haldenkanalen basert på felles historie

 • Gjøre regionen kjent for godt vertskap

 • Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring

Regionalparken skal
 • Gjøre kanalen og regionalparkområdet mer attraktivt gjennom systematisk merkevarebygging knyttet til kanalen som fyrtårn – slik at aktørene kan drive markedsføring og salg av konkrete tilbud mer effektivt, og innbyggerne bli mer knyttet til kanalen

 • Bidra til å utvikle andre fellesgoder som enkel tilrettelegging og skjøtsel for ferdsel i naturen med bl.a. skilting og merking for vandring, sykling, rulleski og ferdsel på vann

 • Skape muligheter for og oppslutning om samarbeid mellom aktørene

 • Sikre helhet og tyngde for bærekraftig utvikling langs kanalen, gi kommunene og aktørene tyngde overfor myndigheter og andre bidragsytere til regional utvikling.

 • Skaffe økonomiske virkemidler gjennom private og offentlige ordninger innenfor parkens virkeområde stolte av regionen

 • Skal bidra til næringsutvikling knyttet til regionens artsmangfold og kulturhistorie

 • Bidra til utvikling av reiselivsmessig god infrastruktur og sammenheng i tilbudene 

 


SUKSESSFAKTORER

 • Kommunikasjon – økt trafikk på kanalen og å «sluse» trafikken til knutepunkter

 • Kapital – samarbeide mellom stat, fylker, kommuner, virksomheter og banker

 • Kompetanse – kontinuerlig utvikling på områder som det er viktig å satse på

 • Kultur – videreutvikle kulturminnene og skape nye kulturtilbud

Informasjonsbrosjyre
Forside bilde.JPG
Kontakt oss

Haldenkanalen Regionalpark
P.b. 114 / Storgt. 55
1871 Ørje

Daglig leder: Vidar Østenby

Telefon: +47 922 40 932 


Vidar.Ostenby@marker.kommune.no

Stolt medlem av: 

NP-hovedlogo-neg-1024x231.png
 • Facebook Visit Haldenkanalen
 • Instragram Visit Haldenkanalen

© Haldenkanalen Regionalpark