top of page

Projects

Våre prosjekter

Per 1. juli 2022 er det gjort opp status for hele 14 større og mindre utviklingsprosjekter med en samlet ramme på 18,4 mnok i regi av Regionalpark Haldenkanalen de senere årene.

Gjennom Regionalparkens arbeid er det tilført kommunene i størrelsesorden over 18 mill kr som en ellers ikke ville fått tilgang til. Hver krone fra kommunene har dermed gitt 2 nye kroner til utviklingsprosjekter i kommunene.

Her finner du er oversikt over noen av prosjektene vi har arbeidet med i Haldenkanalen Regionalpark

bottom of page