top of page

Projects

Våre prosjekter

Haldenkanalen Regionalpark har gjennomført en rekke større og mindre utviklingsprosjekter de senere årene.

Gjennom Regionalparkens arbeid er det tilført kommunene i størrelsesorden over 22 millioner kr som en ellers ikke ville fått tilgang til. Hver krone fra kommunene har dermed gitt 2 nye kroner til utviklingsprosjekter i kommunene.

Her finner du er oversikt over noen av prosjektene vi har arbeidet med i Haldenkanalen Regionalpark

bottom of page