top of page

Podcast Drømmeskogen

Podcast Drømmeskogen - edition 2.0 forteller historier med Rømskog og Marker som utgangspunkt, eller historier med tilknytning til disse områdene eller Haldenkanalregionen for øvrig.

Podcast-prosjektet handler om å løfte fram Drømmeskogen sine særegenheter i forhold til kultur, historie, kvaliteter og muligheter, samt snakke om løst og fast om temaer som opptar oss

Johan Tørnby og Jens Andreas Kleiven

Podcast Drømmeskogen forteller historier med Rømskog og Marker som utgangspunkt, eller historier med tilknytning til disse områdene eller Haldenkanalregionen for øvrig.

Samarbeidet skal bidra til synliggjøring og merkevarebygge Rømskog, Marker og Haldenkanalen gjennom:

  • å kommuniserer bygdenes unike kultur og historie til lytterne

  • å synligjøre kvaliteter ved næringsliv og familieliv

  • flere ambassadører

Drømmeskogen edition 2.0 er laget i samarbeid med Haldenkanalen Regionalpark og Marker Sparebank.

Bli med og hør!

Episodene finner du her


bottom of page