top of page

Interreg - ABC - Across Border Collaboration

Hvordan utvikle lokalsamfunnet gjennom bland annet besøksnæringen på en innovativ og bærekraftig måte?

Prosjektet ABC - Across Border Collaboration har fått 400 000 euro i støtte fra Interreg Sverige-Norge. Marker kommune ved Haldenkanalen Regionalpark er prosjekteier på norsk side og på svensk side er Säffle kommune prosjekteier. Grensekommunene Marker, Grue, Aremark, Aurskog-Høland sammen med Torsby og Årjäng er prosjektdeltakere.


Prosjekt har som mål å utvikle lokalsamfunnet gjennom bland annet besøksnæringen på en innovativ og bærekraftig måte. Hovedmålgruppa for prosjektet er små og mellomstore bedrifter i prosjektområdet, bedrifter som planlegger å etablere seg her i tillegg til lag og foreninger med flere. Prosjektet er en forlengelse av Interreg prosjektet - LID sentrumsutvikling som ble gjennomført i perioden 2021 - 2022.


På langs sikt skal prosjektet føre til blant annet attraktive lokalsamfunn og destinasjoner, økt omsetning for lokale bedrifter, flere etableringer, og økt digital synlighet.


ABC - Across Border Collaboration hadde oppstartsmøte 17. august 2023. Noe av det viktigste fra LID metoden som tas med over i ABC er handlingsplanene, som i ABC skal gjennomføres og danne grunnlaget for samarbeidet på tvers av grensen.


Prosjektets overordnede mål er å skape en sterkere grenseregion gjennom felles læring, kunnskapsdeling og samarbeid over kommune- og landegrensene. Ønsket er å på en innovativ og bærekraftig måte å utvikle besøksnæringen, som igjen skal fungere som levende lokalsamfunn og attraktive destinasjoner


I ABC er det tydeligere fokus på destinasjonsutvikling og besøksnæring som fellesnevnere. Bedriftene skal involveres på en mer operativ og aktiv måte gjennom lokal kompetanseheving, studiebesøk og implementering av konkrete handlinger. Gjennomføre en strukturert evaluering og utvikling av LID metoden, når den nå skal implementeres. Prosjektet skal også utvikle og gjennomføre en ekstern kommunikasjonskampanje basert på et felles grenseoverskridende konsept. Prosjektet er delt opp i 3 arbeidspakker, med ulike delmål.


ABC - Across Border Collaboration er ett av totalt syv prosjekter i delområdene Nordens Grønne Belte og Sentrale Skandinavia som får til sammen drøyt 54 millioner norske kroner i støtte fra Interreg Sverige-Norge-programmet. Det ble klart etter at styringsgruppen for Interreg Midt-Skandinavia var samlet til møte i mai og vedtok støtte til prosjekter som søkte Interreg Sverige-Norge programmet på utlysning 3. Den nøyaktige summen for de syv prosjektene er 54 314 630 norske kroner.

bottom of page