top of page

Interreg - LID

Grensekommuner med internasjonalt samarbeidsprosjekt om stedsutvikling


Gjennom Regionalpark Haldenkanalen har de tre grensekommunene Aurskog-Høland, Marker og Aremark fått innvilget støtte fra Interreg-programmet til et større prosjekt knyttet til stedsutvikling, næringsliv og turisme. Totalt ligger det cirka 3,5 millioner kroner i potten på norsk side. Sammen med de svenske kommunene Årjäng, Säffle og Torsby ønsker en å bygge kompetanse og lokalt samarbeid for å øke stedenes attraktivitet og konkurranseevne.


I prosjektet ønsker vi å styrke det lokale engasjementet gjennom å utvikle og formalisere samarbeidet mellom det offentlige på den ene siden og bedrifter, foreninger og innbyggere på den andre siden. Både kompetanse og kapital vil tilflyte kommunene som deltakere i prosjektet, sier daglig leder i Haldenkanalen Regionalpark, Vidar Østenby.

Det å utvikle et sted krever målrettet jobbing over tid og det er som regel et resultat av private og offentlige investeringer. I tillegg til dette er man avhengig av eierskap, stolthet og identitet. Gjennom Interreg-prosjektet ønsker man å bidra til et felles målbilde og et forpliktende samarbeid om slik utvikling. Prosjektet bygger på samarbeid og felles innsats for å utvikle og styrke de deltakende steder. Det er et ønske om å øke attraktiviteten til stedene og bidra til at de blir gode steder å bo og besøke. Prosjektet vil bidra til at det utarbeides konkrete utviklingsplaner for hvert av disse stedene og komme med forslag til organisering av arbeidet.


Prosjektet har fått navnet LID, som er forkortelse for Local Improvement District og er basert på den internasjonalt anerkjente utviklingsmodellen BID, Business Improvement District. Modellen for LID er designet slik at den passer til de lokale forholdene. Det er stor tro på at det kan skapes et engasjement for fremtiden med ny kunnskap, nye kontakter og nye opplevelser.


Prosjektet finansieres på norsk side av Haldenkanalen Regionalpark, deltakende kommuner, Viken fylkeskommune og statlige norske IR-midler og har en total ramme på ca. 3,3 millioner Budsjettet på svensk side er vesentlig større og finansierer også noe av fellesaktivitetene.


bottom of page