Nasjonalt laboratorium

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med primærnæringen i Haldenkanalen og områdene rundt. Viktige strategiske arbeidsområder er mobilisering i forhold til grønt entreprenørskap, aktivisere regionen i forhold regional matkultur, etablere samarbeid for god landskapspleie og bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske.

Oppnådde resultater
  • Det er tatt initiativ til prosjekter knyttet til naturbasert helse, oppdrett av edelkreps og
    et samarbeid knyttet til bioplast

  • Regionalparken har gjennomført en forstudie knyttet til kommersialisering av skogsbær, sopp og øvrige skogressurser, hvor NAV og IMDI deltar

  • Regionalparken samarbeider aktivt med Interregprosjektet Bioeconomy Region

  • Det arbeides sammen med Vannområdet med flere tiltak for en nasjonal pilotsatsing innen innovativ vannforvaltning, herunder en mulig restaurering av Liermosen.

  • NIBIO har levert innspill for artskart for bioprospektering

  • Det arbeides sammen med Klima Østfold tiltak for å dokumentere skog og vegetasjons betydning for klimaet

 

Kontakt oss

Haldenkanalen Regionalpark
P.b. 114 / Storgt. 55
1871 Ørje

Daglig leder: Vidar Østenby

Telefon: +47 922 40 932 


Vidar.Ostenby@marker.kommune.no

Stolt medlem av: 

NP-hovedlogo-neg-1024x231.png
  • Facebook Visit Haldenkanalen
  • Instragram Visit Haldenkanalen

© 2020 - Haldenkanalen Regionalpark