top of page
3N9A7883FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Nasjonalt laboratorium

Legg ut på en reise langs smakfulle omveier i Haldenkanalen og opplev et vakkert og levende kulturlandskap med mat og drikke, kulturarv, tradisjoner og kulturhistorie underveis.

Nasjonalt laboratorium

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med primærnæringen i Haldenkanalen og områdene rundt. Viktige strategiske arbeidsområder er mobilisering i forhold til grønt entreprenørskap, aktivisere regionen i forhold til regional matkultur, etablere samarbeid for god landskapspleie og bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske.

Joval -Smakfulle omveier - Web-12.jpg

Noe av det vi jobber med

  • Det er tatt initiativ til prosjekter knyttet til naturbasert helse, oppdrett av edelkreps og et samarbeid knyttet til bioplast.

  • Regionalparken har gjennomført en forstudie knyttet til kommersialisering av skogsbær, sopp og øvrige skogressurser, hvor NAV og IMDI deltar

  • Regionalparken samarbeider aktivt med Interregprosjektet Bioeconomy Region

  • Det arbeides sammen med Vannområdet med flere tiltak for en nasjonal pilotsatsing innen innovativ vannforvaltning, herunder en mulig restaurering av Liermosen.

  • NIBIO har levert innspill for artskart for bioprospektering.

  • Det arbeides sammen med Klima Østfold tiltak for å dokumentere skog og vegetasjons betydning for klimaet.

 

Noen av våre prosjekter 
- nasjonalt laboratorium

bottom of page