top of page

Fredning av D/S Turisten

Med hjemmel i lov om kulturminner, foreslår Viken fylkeskommune å frede dampbåten D/S Turisten. Båten er et kjent syn på Haldenkanalen. Høringsfrist er satt til 25. april.


Foto: Trond Harelund

Forslaget har vært på høring hos involverte parter og instanser.

DS «Turisten» ble bygget i 1887 ved Nylands Værksted i Christiania, og eies nå av Aremark Investering og Næringsutvikling AS. Haldenkanalen Regionalpark har et driftsansvar for båten.


Les mer om fredningsforslaget på Vikens Fylkeskommune sine nettsider:


Vedlegg til fredningssak:Skal markeres med pomp og prakt

Som seg hør og bør skal fredningen markeres med pomp og prakt. 12. august inviteres til stort arrangement i forbindelse med fredning av DS Turisten.

Det jobbes nå med program for arrangementet, men vi kan allerede love pomp og prakt og mange prominente gjester.

Det er Viken fylkeskommune som er formell arrangør, men i samarbeid med mer lokale krefter.

Comments


bottom of page