top of page

Opplevelsesnæring

La vannveien føre deg gjennom idylliske innsjøer, imponerende sluseanlegg og vakkert kulturlandskap. Pust ut, slapp av og opplev kunst, kultur, historie og den flotte naturen sammen med oss!

Opplevelsesnæring

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med opplevelsesnæring av Haldenkanalen og områdene rundt. Viktige strategiske arbeidsområder er å bidra til å skape flere attraktive produkter, styrke kompetanse, benytte Haldenkanalens artsmangfold som grunnlag for verdiskaping, utnytte Fredriksten Festnings markedsposisjon og utrede forbindelsen Haldenkanalen-Dalslands kanal.

fotograf jonas ingstad-04025.jpg

Noe av det vi jobber med

  • Signaturopplevelser for Haldenkanalen i samarbeid med Norske Parker.

  • Bedriftsnettverk for utvikling av Brekke og Strømsfoss som næringsarenaer.

  • Utvikling av et lokalmatkonsept for regionen

  • Bedriftsnettverk for utvikling av naturbasert helse som ny næring med base i Aurskog Høland/Rømskog.

  • Driftsavtale DS Turisten, slik at denne har vært i aktiv trafikk på kanalen. 

  • Samarbeid med MS Brekke. Regionalparken dekker sluseavgiften for passasjerbåt og veteranbåtene innenfor kanalens åpningstid.

  • Aktivt med i 4 Interreg-prosjekter der vi har hatt større eller mindre roller.

  • To vandringleder i hver kommune er beskrevet og utgitt i kartform, og opplevelseskartet for regionen er videreutviklet

  • Flytende overnattingsenheter, som en videreutvikling av konseptet som Snøhetta foreslo. 

  • Prosjekt knyttet til nye jaktprodukter.

 

Noen av våre prosjekter  - opplevelsesnæring

bottom of page