Hjerte_med_bølger.PNG
Opplevelsesnæring

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med opplevelsesnæring av Haldenkanalen og områdene rundt. Viktige strategiske arbeidsområder er å bidra til å skape flere attraktive produkter, styrke kompetanse, benytte Haldenkanalens artsmangfold som grunnlag for verdiskaping, utnytte Fredriksten Festnings markedsposisjon og utrede forbindelsen Haldenkanalen-Dalslands kanal

Oppnådde resultater
  • Det er etablert bedriftsnettverk for utvikling av Brekke og Strømsfoss som næringsarenaer.

  • Med utgangspunkt i Matfatet Ørje i Marker er det tatt initiativ for å utvikle et lokalmatkonsept for regionen

  • Det er etablert et bedriftsnettverk for utvikling av naturbasert helse som ny næring med base i Aurskog Høland/Rømskog.

  • Regionalparken har inngått avtale med eierne av DS Turisten, slik at denne har vært i aktiv trafikk på kanalen. Bruksavtalen forutsetter at skipet holdes vedlike, og det er i den forbindelse inngått avtale med Stiftelsene DS Engebret Soot og Thors Venner.

  • Det er samarbeid med MS Brekke. Regionalparken dekker sluseavgiften for passasjerbåt og veteranbåtene innenfor kanalens åpningstid.

  • Regionalparken er aktive med i 4 Interreg-prosjekter der vi har hatt større eller mindre roller.

  • To vandringleder i hver kommune er beskrevet og utgitt i kartform, og opplevelseskartet for regionen er videreutviklet

  • Det er bevilget midler til Flytende overnattingsenheter, som en videreutvikling av konseptet som Snøhetta foreslo. Det er bevilget midler til Flytende overnattingsenheter, som en videreutvikling av

  • Det har vært gjennomført et prosjekt knyttet til nye jaktprodukter.