Opplevelsesnæring

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med opplevelsesnæring av Haldenkanalen og områdene rundt. Viktige strategiske arbeidsområder er å bidra til å skape flere attraktive produkter, styrke kompetanse, benytte Haldenkanalens artsmangfold som grunnlag for verdiskaping, utnytte Fredriksten Festnings markedsposisjon og utrede forbindelsen Haldenkanalen-Dalslands kanal

Oppnådde resultater
 • Det er etablert bedriftsnettverk for utvikling av Brekke og Strømsfoss som næringsarenaer.

 • Med utgangspunkt i Matfatet Ørje i Marker er det tatt initiativ for å utvikle et lokalmatkonsept for regionen

 • Det er etablert et bedriftsnettverk for utvikling av naturbasert helse som ny næring med base i Aurskog Høland/Rømskog.

 • Regionalparken har inngått avtale med eierne av DS Turisten, slik at denne har vært i aktiv trafikk på kanalen. Bruksavtalen forutsetter at skipet holdes vedlike, og det er i den forbindelse inngått avtale med Stiftelsene DS Engebret Soot og Thors Venner.

 • Det er samarbeid med MS Brekke. Regionalparken dekker sluseavgiften for passasjerbåt og veteranbåtene innenfor kanalens åpningstid.

 • Regionalparken er aktive med i 4 Interreg-prosjekter der vi har hatt større eller mindre roller.

 • To vandringleder i hver kommune er beskrevet og utgitt i kartform, og opplevelseskartet for regionen er videreutviklet

 • Det er bevilget midler til Flytende overnattingsenheter, som en videreutvikling av konseptet som Snøhetta foreslo. Det er bevilget midler til Flytende overnattingsenheter, som en videreutvikling av

 • Det har vært gjennomført et prosjekt knyttet til nye jaktprodukter.

 

Kontakt oss

Haldenkanalen Regionalpark
P.b. 114 / Storgt. 55
1871 Ørje

Daglig leder: Vidar Østenby

Telefon: +47 922 40 932 


Vidar.Ostenby@marker.kommune.no

Stolt medlem av: 

NP-hovedlogo-neg-1024x231.png
 • Facebook Visit Haldenkanalen
 • Instragram Visit Haldenkanalen

© 2020 - Haldenkanalen Regionalpark