Hjerte_med_bølger.PNG
Merkevare

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med merkevarebygging av Haldenkanalen og områdene rundt. Viktige strategiske arbeidsområder er å forankre merkevaren Haldenkanalen, bygge en samlende identitet basert på felles historie og aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring.

Oppnådde resultater
  • Regionalparken har utviklet SOOTspelet som et viktig element i merkevarebyggingen, og overlater nå ansvar for videre drift og utvikling til lokale aktører

  • Haldenkanalen har fått god eksponering gjennom TV-overføringene av Ladies Tour of Norway og Allsang på Grensen

  • Regionalparken har lansert tanken om å etablere Haldenkanalen som et Verdensarv-område. På grunn av usikkerheten om Regionalparkens framtid og det langsiktige arbeid en verdensarvstatus ville kreve, er prosjektet lagt på is

  • Det er engasjert en medarbeider med spesialkompetanse innen merkevarebygging for å styrke dette arbeidet i samarbeid med Kanalselskapet

  • Det er tatt initiativ til en tv-serie om natur og kulturverdier i kanalen