top of page
fotograf_jonas_ingstad-9286_web.jpg

Stedsutvikling

Langs Haldenkanalen er det et mål om et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!

Stedsutvikling

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med stedsutvikling i Haldenkanalen og områdene rundt. Viktige strategiske arbeidsområder er å bygge fellesgoder og god infrastruktur, øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser.

fotograf jonas ingstad-2635 – Kopi.jpg

Noe av det vi jobber med

  • Utviklingskonsept med Via Ferrata, zipline og andre attraksjoner i Brekke Sluser er utarbeidet og finansiert.

  • Regionalparken har deltatt i planer for utvikling av området Ørje Bruk med besøkssenter for vindkraft og øvrig fornybar energi og Fløtnigens Fartøyer.

  • Haldenkanalen er skiltet, og det er oppdaterte infotavler på de fleste steder i regionen. Ved Kruseter og Brekke Sluser er turstier skiltet etter at regionalparken fikk midler fra Turskiltprosjektet.

  • Opplevelskartet er videreutviklet, og det er også laget en sykkelguide for området der turer i hele regionen er kartfestet og beskrevet

  • Regionalparken har bidratt til at studenter både fra Høgskole i Østfold, Høgskolen i Innlandet og NMBU har gjennomført bachelor- og masteroppgaver knyttet til kanalen.

  • Det er gjennomført stedsutviklingsverksteder med Snøhetta, slik at det kan arbeides videre med planer på kort og lang sikt.

  • NMBU har gjennomført en Innovasjonscamp for masterstudenter der Eidsverket og hele regionen som mulighetsområde

  • Regionalparken har initiert møte med vegdirektøren og en prosess med Statens vegvesen for en oppgradering av rv 21

 

Noen av våre prosjekter  - stedsutvikling

bottom of page