Hjerte_med_bølger.PNG
Stedsutvikling

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med stedsutvikling i Haldenkanalen og områdene rundt. Viktige strategiske arbeidsområder er å bygge fellesgoder og god infrastruktur, øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser.

Oppnådde resultater
  • Utviklingskonsept med Via Ferrata, zipline og andre attraksjoner i Brekke Sluser er utarbeidet og finansiert.

  • Regionalparken har deltatt i planer for utvikling av området Ørje Bruk med besøkssenter for vindkraft og øvrig fornybar energi og Fløtnigens Fartøyer.

  • Haldenkanalen er skiltet, og det er oppdaterte infotavler på de fleste steder i regionen.
    Ved Kruseter og Brekke Sluser er turstier skiltet etter at regionalparken fikk midler fra Turskiltprosjektet

  • Opplevelskartet er videreutviklet, og det er også laget en sykkelguide for området der turer i hele regionen er kartfestet og beskrevet

  • Regionalparken har bidratt til at studenter både fra Høgskole i Østfold, Høgskolen i Innlandet og NMBU har gjennomført bachelor- og masteroppgaver knyttet til kanalen.

  • Det er gjennomført stedsutviklingsverksteder med Snøhetta, slik at det kan arbeides videre med planer på kort og lang sikt.

  • NMBU har gjennomført en Innovasjonscamp for masterstudenter der Eidsverket og hele regionen som mulighetsområde

  • Regionalparken har initiert møte med vegdirektøren og en prosess med Statens vegvesen for en oppgradering av rv 21