Stedsutvikling

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med stedsutvikling i Haldenkanalen og områdene rundt. Viktige strategiske arbeidsområder er å bygge fellesgoder og god infrastruktur, øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser.

Oppnådde resultater
 • Utviklingskonsept med Via Ferrata, zipline og andre attraksjoner i Brekke Sluser er utarbeidet og finansiert.

 • Regionalparken har deltatt i planer for utvikling av området Ørje Bruk med besøkssenter for vindkraft og øvrig fornybar energi og Fløtnigens Fartøyer.

 • Haldenkanalen er skiltet, og det er oppdaterte infotavler på de fleste steder i regionen.
  Ved Kruseter og Brekke Sluser er turstier skiltet etter at regionalparken fikk midler fra Turskiltprosjektet

 • Opplevelskartet er videreutviklet, og det er også laget en sykkelguide for området der turer i hele regionen er kartfestet og beskrevet

 • Regionalparken har bidratt til at studenter både fra Høgskole i Østfold, Høgskolen i Innlandet og NMBU har gjennomført bachelor- og masteroppgaver knyttet til kanalen.

 • Det er gjennomført stedsutviklingsverksteder med Snøhetta, slik at det kan arbeides videre med planer på kort og lang sikt.

 • NMBU har gjennomført en Innovasjonscamp for masterstudenter der Eidsverket og hele regionen som mulighetsområde

 • Regionalparken har initiert møte med vegdirektøren og en prosess med Statens vegvesen for en oppgradering av rv 21

 

Kontakt oss

Haldenkanalen Regionalpark
P.b. 114 / Storgt. 55
1871 Ørje

Daglig leder: Vidar Østenby

Telefon: +47 922 40 932 


Vidar.Ostenby@marker.kommune.no

Stolt medlem av: 

NP-hovedlogo-neg-1024x231.png
 • Facebook Visit Haldenkanalen
 • Instragram Visit Haldenkanalen

© 2020 - Haldenkanalen Regionalpark