top of page

Betingelser for bruk av bilder og video

Bilder og video som lastes ned fra Haldenkanalens bildebank kan kun benyttes i markedsføring av Haldenkanalen som reisemål.

De kan ikke brukes til kommersielle formål, som for eksempel produkter for salg eller ikke-relaterte annonser. Bildene må ikke beskjæres eller endres.

KREDITERING
Alle bilder (uansett rettigheter) skal krediteres i henhold til det som er oppgitt på hvert enkelt bilde. Med akkreditering menes for eksempel «Foto: Haldenkanalen Regionalpark/Jonas Ingstadt»

ANSVAR
Nedlaster av bilder er ansvarlig for at bildene benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og til det formål som godkjennes i henhold til retningslinjene. Bildene skal deretter slettes. Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål, må Haldenkanalen Regionalpark kontaktes. Videre distribusjon av bilder og video fra bildebanken er ikke tillatt.

All bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre et straffegebyr på NOK 2000 per bilde som benyttes. I tillegg kommer honorar i henhold til den enkelte fotografs prisliste.

 

KONTAKT
Kontakt Haldenkanalen Regionalpark på telefon +47 975 00 512 eller e-post camilla.nordmo@marker.kommune.no dersom du er i tvil om din bruk av bilder er i tråd med betingelsene.

bottom of page