top of page

Via Ferrata Haldenkanalen

Et skritt på veien mot å gjøre Brekke sluser til et attraktivt besøksmål

Byggingen av Via Ferrata Haldenkanalen er et skritt på veien mot å gjøre Brekke sluser til et attraktivt besøksmål, både for betalte opplevelser og for de som bare vil besøke området.


Regionalpark Haldenkanalen er et samarbeide mellom kommunene langs Haldenkanalen med hensikt å utvikle opplevelser og stedskvaliteter som inspirerer til større bruk av området, og et grunnlag for utvikling og etablering av næring. Fysisk tilrettelegging for bruk er avdekket som et klart innsatsområde. Vi ønsker at et langt større publikum skal ta i bruk naturen for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Snøhetta Arkitekter har bistått oss med konseptutvikling på et overordnet nivå, og vi har med støtte fra Sparebankstiftelsen Halden gjennomført en mulighetsstudie også i Brekke. Dette har dannet grunnlaget for den utviklingen som nå skjer i Brekke.

Et av de spenstigste innspillet som fremkom i prosessen var etablering av Via Ferrata og Zipline over kanalen og sluseanlegget. Dette er nå i ferd med å realiseres, selv om veien fram hit har vært mye lengre enn vi antok. 1,5 mill i støtte fra Sparebankstiftelsen Dnb til dette prosjektet, 600.000 fra Halden kommune og 400.000 fra Østfold fylkeskommune gjorde at vi turte å starte opp prosjektet.

Det ligger nå godt til rette for at vi skal få utviklet Brekke til et attraktivt besøksmål, både for betalte opplevelser og for de som bare vil besøke området. Her vil stedskvaliteter og betalbare opplevelser forsterke hverandre.


Vi vil gjøre stedet til mer enn en opplevelse kun for de som vil prøve ut de luftige attraksjonene. Ikke minst er det viktig å gjøre helhetsinntrykket så bra som mulig, og vi vil etablere aktiviteter for barn, tilrettelegge for service og i det hele tatt gjøre stedet mer hyggelig å besøkte. Til dette søkes det tilskudd på flere steder, og vi håper at vi om relativt kort også vil kunne bygge en spennende lekeplass der barn kan klatre uten «guiding».

bottom of page