top of page

Stedsutvikling Strømsfoss

Hvor er verdens midtpunkt? - Konseptstudie

På vegne av oppdragsgiver Haldenkanalen Regionalpark ble det i 2018 arbeidet med en konseptstudie i forbindelse med fremtidig utvikling av Strømsfoss.


Strømsfoss sluser er et av tre slusesteder i Haldenkanalen. Strømsfoss sluser er et sluseanlegg mellom Aremarksjøen og Øymarksjøen. Slusene ligger i Strømsfoss i Aremark kommune i Østfold fylke og har en løftehøyde på 2 meter. Strømsfoss sluse består av to porter og et kammer, og ble bygget i årene 1857-1860 samtidig med Ørje sluser. Slusekanalen ble sprengt ut i fjellet omtrent 50 meter sørøst for elva og fossefallet. Tidligere var det et livlig lite sentrum midt i Strømsfoss. Butikkene er nå lagt ned, og sentrum fremstår som stille og forlatt. Det ligger for øvrig store på kvaliteter i stedet i form av vakkert rekreativt landskap, sluseanlegg med bygninger, mølle og Annes butikk.


I arbeidet med konspetstudien ble det avholdt en workshop. Workshopen startet med en befaring på stedet. Resten av dagen ble benyttet til idé- og konseptutvikling. Deltakerne ble delt i 3 grupper som først skulle definere en visjon for stedet og deretter bygge en fysisk modell for å konkretisere visjonen i form av et konsept. Workshop ble gjennomført på Furunlund rett etter befaring. Her møttes de samme aktørene som på befaringen for å gjennomgå en arbeidsprosess, med mål å komme frem til gode konsepter som skal ligge til grunn for videreutvikling av Strømsfoss.


Workshopen ble gjennomført etter en anerkjent modell som er utviklet av Sintef, etter studier av blant annet arbeidsmetodikk i Snøhettas kreative prosesser. Snøhetta holdt en innledning som forklarte begrepet konsept, og bruk av det i Snøhettas prosjekter.
bottom of page