top of page

Stedsutvikling Brekke

En visjon for stedet og en fysisk modell
for å konkretisere visjonen i form av et konsept

På vegne av oppdragsgiver Haldenkanalen Regionalpark har Snøhetta utarrbeidet en mulighetsstudie og en serie anbefalinger for utvikling av Brekke sluser som innfallsport til Haldenkanalen. Konseptstudien ble gjennomført i to faser i 2016, og har vært svært viktig for utviklingen som har skjedd i Brekke sluser i perioden frem til nå.


Som en innledende workshop ble relevante aktører samlet til en befaring på Brekke sluser, og til en kick off på Fredriksten Hotell. I løpet av workshopen ble det utarbeidet tre mulige retninger for konseptuelle springbrett. Disse spring- brettene har fungere som operasjonelle verktøy, eller arbeidstitler, for det videre arbeidet.


Gjennom arbeid i fase 1 ble det lagt et felles konseptgrunnlag for Brekke. Fase 2 gikk ut på å videreutvikle konseptet “triangulering” slik at konseptet tilpasses stedet.
bottom of page