top of page

Stedsutvikling Ørje Brug

Hvordan stedlige kvaliteter som arkitektur, landskap, industrihistorie, servering og aktiviteter kan settes i sammenheng med et unikt overnattingstilbud?

I samråd med oppdragsgiver Haldenkanalen Reginoalpark har Snøhetta gjennomført en workshop for Ørje Brug med målsetning om å se nærmere på hvordan STAY OVER konseptet kan eksemplifiseres til Ørje Brug og hvordan stedlige kvaliteter som arkitektur, landskap, industrihistorie, servering og aktiviteter kan settes i sammenheng med et unikt overnattingstilbud.


Sentrale spørsmål i workshopen var blant annet hvordan samle og videreutvikle stedet?


Kan området nord for slusene ha som mål å bli Norges beste rasteplass? Kan området sør for slusene bli et enda tydeligere kulturmøtepunkt for besøkende? Hva skal til for at flere kulturinteresserte stopper for å oppleve slusene, Kanalmuseet og aktivitetene på området?bottom of page