top of page

Stay Over

STAY OVER er en samling av unike overnattingskonsepter i Haldenkanalen Regionalpark.

Snøhetta har bistått Haldenkanalen Regionalpark i utviklingen av et konsept som kan gi flere besøkende til regionen. Fokus har vært å sette sammen eksisterende opplevelser (mat, natur, kultur, og aktiviteter) til et besøksskonsept som er attraktivt for besøkende enten de kommer langveis fra eller fra nærområdene.


Markedsanalysen av regionens tilbud av opplevelser konkluderer med et behov for mer produktutvikling, pakketering, segmentering og overordnet salgs- og markedsføringssamarbeid, og det foreslåtte konseptet STAY OVER adresserer alle disse områdene.


STAY OVER er en samling av unike overnattingskonsepter i Haldenkanalen regionalpark. Hvert overnattingssted er skapt for å gi besøkende en uforglemmelig opplevelse av natur/ kultur, aktiviteter, mat og overnatting.


STAY OVER handler om å vekke interessen for Haldenkanalen regionalpark gjennom en av de viktigste utløsende faktorene for et besøk; overnatting.


Etter kultur- og naturopplevelser er overnatting det reiselivsjournalistikken skriver mest om, og noe man bruker betydelig tid på å utforske før man besøker et

sted. Ved å knytte unike overnattinger tematisk til eksisterende opplevelser innen kultur, natur og mat har man et samlende og tydelig konsept. Byggingen av en flytende overnattingskonsept er et ledd i utviklingen av konseptet STAY OVER, og vil både sette standarden for øvrige overnattingskonsepter, og kunne gi nødvendig redaksjonell omtale.


Last ned hele konseptstudien her

bottom of page