top of page

Smakfulle omveier i Haldenkanalen

Legg ut på en reise langs smakfulle omveier i Haldenkanalen

Legg ut på en reise langs smakfulle omveier i Haldenkanalen og opplev et vakkert og levende kulturlandskap med mat og drikke, kulturarv, tradisjoner og kulturhistorie underveis.


I Haldenkanalen og områdene rundt finner du et variert og rikholdig landskap, som avler et mangfold av råvarer og mattradisjoner. Et levende kulturlandskap kombinert med vill natur. Ta alle sansene i bruk. Gjennom maten kan du lukte, kjenne og smake på landskapet, og maten forteller historier om hvem vi er. Her er det lange og rike tradisjoner for konservering av mat, bakst og brygging. Nærheten til naturen har gitt rike jakt- og fisketradisjoner, og vårt frodige landskap og rike jordsmonn har gitt oss mulighet til å produsere noe av det beste markens grøde kan by på. Opplev naturens egne smaker med naturen som spiskammers. Dype skoger fulle av vilt, sopp og bær og et frodig landskap som gir rik tilgang på korn, meieriprodukter, egg, kjøtt og grønnsaker.


Langs Haldenkanalen finner du koselige spisesteder med kokker som brenner for de lokale råvarer. Og her finner du små og store matprodusenter som produserer lokale produkter av høy kvalitet.


Smakfulle omveier i Haldenkanalen er et prosjekt utformet av Matfatet Ørje. Finansiert i samarbeid med Viken Fylkeskommune og Haldenkanalen Regionalpark.


Matfatet Ørje gjennomførte i 2019 to ulike rekrutterings- og kompetansehevingsprosjekter for lokalmatprodusenter i regionen rundt Haldenvassdraget. En av hovedaktivitetene i prosjektet «Rekruttering og kompetanseheving - lokalmatprodusenter i regionen rundt Haldenvassdraget» var å fotografere ute hos de ulike produsentene som er tilknyttet Matfatet. Matfatet engasjerte fotograf og brukte 4 dager sommeren 2018 til å fotografere ute på de ulike gårdene. Dette medførte at Matfatet nå innehar over 500 fantastiske bilder, som viser kulturlandskapet, menneskene, råvarene, opplevelsene og gårdene bak produktene. Materialet er meget godt og egner seg til bruk både på nett og trykte publikasjoner.

Matfatet søkte derfor inspirasjon til hvordan materiale kunne benyttes på best mulig måte, og fant god inspirasjon i andre prosjekter innenfor mat og drikke med lokal identitet. Storytelling var en fellesnevner som gikk igjen, og det ble konkludert med at nøkkelen til å bygge merkevare handlet om storytelling på ulike måter og gjennom ulike kanaler. Matfatet søkte derfor midler til et prosjekt som kunne fortelle regionens og produsentenes historie gjennom historiefortelling.


Prosjektet: «Smakfulle omveier i Haldenkanalen» skulle skape større interesse og økt fokus på regionen og den lokale maten som produseres her. Prosjektets målsetning var å presentere noe av det fineste Haldenkanalen har å by på i skjæringspunktet mellom opplevelse og lokal mat, på en nyskapende og innbydende måte. Prosjektet skulle vise fram attraktiviteten i regionen ved hjelp av våre regionale fortrinn, og gjennom å markedsføre og bygge omdømme av produsenter som er tilknyttet Matfatet skulle vi skape større interesse og økt søkelys på regionen og den lokale maten som produseres her.


For å nå målet om kommunikasjon og merkevarebygging ble det inngått avtale med Haldenkanalen Regionalpark om et samarbeid om prosjektet. Regionalparken gikk inn med støtte til prosjektet tilsvarende trykkekostnaden for 1500 eksemplarer av magasinet, mot avtale om at de kunne benytte det ferdige materiale i sine kanaler.


Gjennom prosjektet ble det utviklet et magasin som presenterte 10 gårder/produsenter og 2 av regionens kokker. Det ble satt av 8-10 sider per bedrift, og hver bedrift ble presentert med en tekst, flotte bilder og 2-3 «favoritt» oppskrifter basert på gårdens råvarer. Tekstene ble skrevet som intervjuer med de ulike produsentene, med personene og menneskene bak i fokus.

10 gårder/bedrifter har deltatt i prosjektet:

 • Haslerud Bruk

 • Kollerud Gård

 • Joval Gård

 • Taraldrud Gård

 • Krog Søndre

 • Kinn Gård

 • Ørje Kaffebrenneri

 • Anonby Gård

 • Bøensætre

 • Restaurant Curtisen

 • Fredriksten Hotell


Det digitale innholdet som ble resultatet av prosjektet finner du her


Det digitale magasinet kan leses i sin helhet herbottom of page