top of page

Smakfulle Haldenkanalen

Styrke Haldenkanalen som matregion gjennom å utvikle solide bedrifter og økt attraksjonskraft med utgangspunkt i lokale råvarer og lokal foredling.

I Haldenkanalen og områdene rundt finner du et variert og rikholdig landskap, som avler et mangfold av råvarer og mattradisjoner. Det har blitt arbeidet med lokalmat på flere plan i Regionalparkens nedslagsfelt. De ulike satsningene gjennom de siste årene har begynt å bære frukter, men det er fortsatt mye ugjort på området.


Gjennom prosjektet Smakfulle Haldenkanalen ønsker Haldenkanalen Regionalpark å legge til rette for økt aktivitet og omsetning av den lokalproduserte maten, finne felles behov og utfordringer for å skape synergier, skape møteplasser, koble mat og opplevelser tettere sammen og utvikle opplevelser for matturister i vår region. Uavhengig av kommunegrenser og tilknytning, men med felles mål om å styrke og videreutvikle merkevaren og matregionen Haldenkanalen.


Prosjektet ble høsten 2023 innvilget 400 000,- av tidligere Viken Fylkeskommune, og har en varighet på to år.


Hovedmålet i prosjektet er å styrke Haldenkanalen som matregion gjennom å utvikle solide bedrifter og økt attraksjonskraft med utgangspunkt i lokale råvarer og lokal foredling. Prosjektet skal bidra til vekst og positiv utvikling i hele Haldenkanalen og styrke muligheten for lokal verdiskaping på bakgrunn av regionens næringsmessige fortrinn knyttet til natur, kultur og historie.


Målgrupper i prosjektet er produsenter av lokalmat og drikke, matnettverk, serveringssteder,  arrangører av arrangementer, reiselivs- og opplevelsesaktører i Haldenkanalen.


Prosjektet er organisert i fire hovedaktiviteter:

HA 1 – Vekst og verdiskaping

HA 2 - Koble lokalmat og opplevelser tettere sammen

HA 3 - Møteplasser og kompetanse

HA 4 – Historiefortelling


Eksempler på noen av aktivitetene som ønskes gjennomført i prosjektet:

  • utvikle smakskart med inspirasjon til mat- og drikkeopplevelser i Haldenkanalen

  • bidra til å bygge et miljø rundt gårdsbutikk i Strømsfoss som permakultur «satellitt»

  • øke andelen lokal mat på menyene på spisesteder og arrangement - både for besøkende og lokale gjester

  • videreutvikle «Skogskassen» som en felles smaksopplevelse for opplevelsesnæringen i hele kanalen

  • øke kompetansen på permakultur og regenerative prinsipper med spesiell vekt på bærekraftig dyrking og høsting og koble permakultur opp mot opplevelser og utvikling av bærekraftig og regenerativt reiseliv i Haldenkanalen


Aktiviteter og tiltak skissert i prosjektet har det felles at de anses å ha et stort utviklingspotensial mot Regionalparkens overordnede mål som er å:

  • være et avgjørende bidrag til næringsutvikling i området, gjennom å etablere og utvikle steder for å spise, overnatte og oppleve

  • øke antall besøkende til regionen

  • skape nye arbeidsplasser, gjennom flere salgbare produkter og større omsetning innen opplevelsesrelatert virksomhetbottom of page