top of page

Otteid - den nye vannveien

Båtoverføring mellom Østre- og Vestre Otteid

Otteidprosjektet - En gammel drøm som kan bli virkelighet?

Regionalpark Haldenkanalen har sammen med Haldenvassdragets Kanalselskap og Grensekomiteen Värmland-Østfold fått utarbeidet 3D-presentasjoner, som er laget av Trond-Atle Bokerød i firmaet mTabs AS i Halden. Skissene viser en spennende fremtidsreise med båter som sluses gjennom et moderne kanalanlegg langs den gamle tømmerleden mellom Vestre og Østre Otteid, mens turister og andre skuelystne følger med. Otteidkanalen kan i fremtiden utvikles både som et båtoverføringsanlegg og en ren turistattraksjon.


I en rapport som ble utarbeidet av den svenske jernbaneeksperten Per Corshammar lanseres ambisiøse planer der blant annet arkitektur inngår som en vesentlig del av attraksjonskraften.


Prosjektet følges nå opp av Regionalpark Haldenkanalen i samarbeid med Kanalselskapet i form av et mulighetsstudie.


Det er gjennomført en rekke undersøkelser de siste 40 årene, alt for å gi svar på spørsmålene om det er tekniske, juridiske, miljømessige og ikke minst politiske forhold eller hindringer for å knytte de maritime systemene til et likeverdig og enhetlig båtområde. mellom Norge og Sverige. Og ville en slik satsing virkelig føre til positive lokale og regionale utviklingseffekter.Fakta om Otteidkanalen

  • I 1824 planla sagbrukerne en kanal over eidet mellom Stora Lee og Haldenvassdraget. Kanalbyggeren Engebret Soot fikk oppdraget med å bygge kanalen.

  • Den fikk en lengde på 775 meter i den østre delen fra Skinnarbutjernet og 140 meter i den vestre, ut til Øymarksjøen.

  • Dammer ble bygd ved utløpet av tjernet og ved enden av kanalene, der det også ble bygd skråplan som tømmeret kunne trekkes opp og ned på.

  • Senere kom det dampdrevne kjerrater. Gjennom kanalene og over tjernet ble tømmeret trukket på forskjellige måter. De siste årene før nedleggelsen av kanaldriften i 1956 foregikk dette med motorbåt.

  • Ved kanaldriften og sagbruket på Østre Otteid ble det i sin tid beskjeftiget 60-70 mann.

Kilde: Wikipediabottom of page