top of page

Miljødagen i Haldenkanalen

Bli med å rydde, skjøtte eller reparere et valgfritt område

Miljødagen i Haldenkanalen ble gjennomført den 24.mai 2022 langs hele vassdraget i alle de fire kommunene!


Vi oppfordret skoleklasser, lag og foreninger eller enkeltpersoner å velge seg ut et lite område, som de enten vil rydde, skjøtte eller reparere i hele Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden kommune.


Eksempler: - Rydde forsøpling i sentrum eller langs bekk eller elv - Fjerning av fremmedarter fra hage eller natur - Skjøtsel ved badeplasser eller turområder


Arrangeres i samarbeid av Regionalpark Haldenkanalen, Haldenvassdragets Kanalselskap og Haldenvassdraget vannområde

bottom of page