top of page

Fløtningens Fartøy

Formidling av et levende dampbåtmiljø

Haldenkanalen Regionalpark har vært en av samarbeidspartnerne og bidragsyterne til forprosjektet Fløtningen fartøy, som er gjennomført av projekteier Østfoldmuseene – Haldenvassdragets Kanalmuseum.


Forprosjektering av Fløtningens Fartøy er en del av et utstillings og utviklingsprosjekt som skal legge til rette for realisering av Fløtningens Fartøy. Målet er at besøkende på Ørje Brug skal ta del i den stedets historie. Haldenvassdragets Kanalmuseum ønsker å skape en ny museumsutstilling, hvor Haldenkanalen og alle båtene vil få et større fokus enn i dag. Det siste året har de arbeidet mye med hvilke muligheter som ligger i våre samlinger og området rundt museet.


Gjennom forprosjektet er det utarbeidet en konseptskisse til en utradisjonell båtutstilling som vil foregå på innsiden og utsiden av museets vegger. Ønsket er å dra mer fra kanalens historie inn i museet og mer av museets formidling ut, der hvor det en gang var et hektisk arbeidsmiljø, rundt havna ved Ørje Brug.


Med en ny moderne fartøyutstilling, vil publikum få tilrettelagt kunnskap etter god museumsfaglig standard. Utstillingen vil inkludere en utendørs overbygning som vil skjerme de kulturhistoriske gjenstandene. Vel så viktig er et helhetlig formidlingsmessig utrykk som skal samle det som skjer på utsiden og innsiden av museet, strukturere uteområdet og løfte det unike kulturmiljøet frem.


Selv om det også i dag er mye liv på kanalen, skal det litt fantasi til for å forestille seg hvor omfattende virksomheten var her, for hundre år siden. For frakt av tømmer, varer og folk, var vassdraget helt avgjørende. Ørje var en sentral havn, der store og små fartøy lastet og losset kontinuerlig.


Arbeidet med båtutstillingen skal frembringe ny kunnskap om tømmerfløtingen og dets fartøy. I tillegg skal utstillingen ha et samtidsperspektiv som informerer om fartøyvernet i Norge. Med utstillingen ønsker vi å formidle at det ved Ørje Brug er et levende dampbåtmiljø som ivaretar fagkunnskap, og vedlikeholder viktig materiell kulturarv


Forprosjektet ble avsluttet desember 2021.


Denne rapporten gir en status på hvor prosjektet står nå og veien videre

Digital installasjon i vannrommet

Fløtningens Fartøy - Prosjektskisse


bottom of page