top of page

"The Floating Lodge"

Et stedsbundet ikon

"The Floating Logde" er en konseptskisse utviklet av Haldenkanalen Regionalpark i samarbeid med Snøhetta. Ønsket var å finne en grunnleggende idé for “The Floating Lodge” som idémessig kan binde flåten til Haldenvasstraget. Snøhetta valgte å se på tømmerfløting for å se om dette kan overføres til ny tid. Dette i form av å bo på en flåte på vannet som kan gi assosiasjoner til tømmerfløting.


Les mer om referanseprosjekter, forklaring av ideen og mulige veier å gå i konseptstudien her.


Konseptskissen "The Floating Lodge" dannet grunnlaget for prosjektet som senere ble realisert som FLO Haldenkanalen.

bottom of page