top of page

Verdiskapning basert på artsmangfold langs Haldenkanalen: Vekst og BioVekst – to samarbeidsbedrifter

Haldenkanalen Regionalpark driver prosjektet Verdiskapning basert på artsmangfold langs Haldenkanalen, som mobiliserer til grønt entreprenørskap og verdiskaping basert på de rike artsmangfoldet i regionen. Det er i utgangspunktet mange arter som kan ha kommersielt potensial, men bortsett fra trestokken, er det i dag få arter som det er bygget opp en god infrastruktur rundt med tanke på utnyttelse. Prosjektet undersøker mulighetene for infrastruktur og organisering av dette.

Vi er derfor glade for at vi nå har to samarbeidsbedrifter som ønsker å ta imot råvarer fra skogen og som kan bidra til å utvikle nye og spennende produkter.

Vekst er et spennende serveringstilbud og matverksted i det nye flerbruksbygget som er under oppføring i Halden. Her står mat ikke bare på menyen, men også på agendaen når det gjelder å bruke lokale råvarer, kurs i matlaging, læringsarena for elver i praksis og utvikling av nye produkter i samhandling med publikum. Vekst åpner offisielt i oktober, men daglig leder Magne Rekstad, står klar på Fredriksten kro til å ta imot bær fra haldensere og andre allerede denne sesongen.

BioVekst er etablert på Bjørkelangen og skal foredle og finne nye bruksområder for skogsbær, bjørkesaft, nytteplanter og andre naturlige råvarer. Selskapet er med i Aggrator for å dra nytte av den høye kompetansen innen bio- og naturvitenskap som finnes i universitetsmiljøet på Ås, samt å komme i kontakt med investormiljøer for bioøkonomi. BioVekst ønsker å ta imot skogsbær, i første rekke blåbær og tyttebær, i sesongen 2021 og ser blant annet på muligheten for et mobilt bærmottak som frivillige kan levere bær til på bestemte tidspunkt flere steder i regionen.


Skog og mark har bær, sopp og ville vekster er lite utnyttet i vår region. Norske frukt og bærpresserier, Bama og andre importerer i stor grad bær og Sverige er stor leverandør. Hovedårsaken er at sanking er tidkrevende og det er vanskelig å få godtgjørelse for egen arbeidsinnsats. Stadig flere ønsker imidlertid å komme seg ut for fysisk aktivitet, naturopplevelser og rekreasjon og sanking kan være en flott aktivitet.


Vi har tro på at flere er interessert i lære mer om sanking av ville vekster og at flere kan tenke seg å sanke for levering ved et mottak mot en liten økonomisk kompensasjon. Som privatperson er det imidlertid vanskelig å få levert ville bær og vekster fordi det ikke finnes organiserte mottak som kan administrere leveringen og håndtere et større volum, men takket være Vekst og BioVekst er det nå blitt mulig.


Ønsker du mer informasjon om Haldenkanalens satsing, se www.facebook.com/artsmangfoldhaldenkanalen

Kommentare


bottom of page