top of page

Verdiskapning basert på artsmangfold langs Haldenkanalen


Foto: Unsplash

Haldenkanalen Regionalpark ønsker å komme i kontakt med alle som er interessert i sanking fra naturen.


Skog og mark har bær, sopp og ville vekster som vi i liten grad utnytter i vår region. Hovedårsaken er at sanking er tidkrevende og det er vanskelig å få godtgjørelse for egen arbeidsinnsats. Stadig flere ønsker imidlertid å komme seg ut for fysisk aktivitet, naturopplevelser og rekreasjon og sanking kan være en flott aktivitet. Vi har tro på at flere er interessert i lære mer om sanking av ville vekster og at flere kan tenke seg å sanke for levering ved et mottak mot en liten økonomisk kompensasjon.


Haldenkanalen Regionalpark driver et prosjekt som ser på mulighetene for verdiskapning basert på artsmangfold langs Haldenkanalen. Det er i utgangspunktet mange arter som kan ha kommersielt potensial, men bortsett fra trestokken, er det i dag få arter som det er bygget opp en god infrastruktur rundt med tanke på utnyttelse. Et viktig arbeid er derfor å identifisere behov for infrastruktur og organisering av dette.


Ville bær var en nokså stor næring i Norge i tidligere tider, men kan knapt kalles en bransje i dag, til tross for at etterspørselen i markedet er stor. Norske frukt og bærpresserier, Bama og andre importerer i stor grad bær og Sverige er stor leverandør. Som privatperson er det vanskelig å få levert ville bær og vekster fordi det ikke finnes organiserte mottak som kan administrere leveringen og håndtere et større volum.


Det samme gjelder sopp, nyttevekster, honning og bjørkesevje som har en rekke bruksområder som blant annet næringsmiddel, tilsetningsstoffer, helsekost, kosmetikk og rengjøringsmidler. Haldenkanalen Regionalparks prosjekt vil se nærmere på verdikjedene knyttet til dette med utgangspunkt i det rike artsmangfoldet og de relativt årvisse høstingspotensialet i områdene langs Haldenkanalen. Det er også grunnlag for interessante koblinger til forskning og innovasjon for å øke verdiskapningsmulighetene.


Allemannsretten gir rett til å sanke bær, sopp, blomster og urter i utmarka, så sant ikke arten er utrydningstruet. Plukking av stein, mineraler, torv, mose, lav, kristtorn, rikuler, tæger, never og bark i større skala krever grunneiers tillatelse.


Ønsker du mer informasjon om satsingen eller ønsker å sanke, se www.facebook.com/artsmangfoldhaldenkanalen

Kontakt: Prosjektleder Elin Kollerud, elin@ufas.no Tlf. 92047234

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page