top of page

SOOTspelet får millionstøtte
Arbeidet med ny organisasjonsform og nytt eierskap for SOOTspelet startet i 2018. Haldenkanalen Regionalpark, som stod bak SOOTspelet i perioden 2015-2019, ønsket å overlate ansvaret for å videreutvikle og produsere SOOTspelet til en ny aktør.


Kulturarrangementet SOOTspelet drives nå av den nystartede organisasjonen SOOTspelet. Den nye organisasjonen har overtatt eierskap og produsent- og utviklingsansvaret fra Haldenkanalen Regionalpark. Den ideelle organisasjonen har forankring i lokale og regionale aktører, hvor stifterne er Marker Teaterselskap, Ørje Handelsstand, Stiftelsen Ørje Brug, Stiftelsen D/S Engebret Soot, Matfatet Ørje og Haldenkanalen Regionalpark. Organisasjonen SOOTspelet har til formål å drifte og videreutvikle SOOTspelet og andre kulturarrangementer i samarbeid med andre utøvere og har et ikke-kommersielt formål.

Denne uken fikk den nye SOOTspel organisasjonen ferske løfter om én million kroner både fra Marker kommune og Marker Sparebank for perioden 2020-2023. Kommunestyret i Marker kommune vedtok en støtte på 100.000 kroner i utviklingsåret 2020, samt 300.000 kroner årlig i produksjonsårene 2021-2023. På denne måten vil kommunen hjelpe til med markedsføringen og støtte opp om den nye organisasjonen og driften av Sootspelet.


Også Marker Sparebank har innvilget spelet opp én million kroner, med samme fordeling over fire år som den kommunale bevilgningen.


En kjempegave. Vi er veldig glad for å ha sterke aktører som kan være med som langsiktige samarbeidspartnere og sponsorer. Det gir oss økonomisk handlekraft til å gjennomføre de langsiktige utviklingsplanene. For dette utviklingsåret har vi også fått midler fra Viken fylkeskommune, Kulturrådet, og Aslaug og Odvar Holts stiftelse. Totalt drøye 150.000 kroner, sier Helene Rødseth.


Haldenkanalen Regionalpark er glade for å være med i videreutviklingen av SOOTspelet, og gleder oss til spel i Ørje sluseamfi neste sommer! Det felles lokale og regionale engasjementet for SOOTspelet gir spennende muligheter til å generere større verdiskaping, synergier og positivt omdømme for regionen – så vel for næringsliv og besøks- og opplevelsesnæringen, som for kulturlivet.En publikumssuksess

«Slusespillet om Engebret Soot» ble originalt skrevet av Ole Karsten Andersen i 1986 og har siden blitt fremført ved ulike anledninger. I 2015 ble en videreutvikling av dette kalt SOOTspelet «Sangen fra Sootbekken» lansert som et av Norske Historiske Spel av initiativtakerne Anneli Sollie og Alexander Rambøl i samarbeid med Haldenkanalen Regionalpark.


SOOTspelet er historien om husmannsgutten som hørte sangen fra bekken og lot den bestemme sin vei. En spennende historie om kanalbyggeren Engebret Soot som bygde sluser og kanaler for transport av båter og tømmer. Han er blant annet kjent som Haldenkanalens far. I 1849 bygde og åpnet han Norges første slusekanal, «Soots kanal».

Spelet ble spilt årlig i perioden 2015-2019, og samlet gjennom de fem årene 16.000 publikummere på tribunene i Ørje Sluseamfi. SOOTspelet er en publikumssuksess og et signalarrangement i regionen, og anses å være et fyrtårn som samler hele det nye Vikens felles historie! 2015- 2019 har blitt fullendt med sterke rolleprestasjoner av blant annet Dennis Storhøi, Samuel Fröler, Kjersti Elvik, Alexander Rybak, Atle Pettersen, Stig Henrik Hoff, Ingar Helge Gimle, Nils Norberg samt de mange fantastiske amatørene!

Utespelet i Ørje Sluser er tilbake i juni 2022, men denne gangen møter vi en annen Engebret med et nyskrevet manus av Anneli Sollie. Inger Marie, Engebret Soots førstefødte datter, har nå hovedrollen i spelet «Sin fars datter». Inger Maries liv og kjærlighet er kjernen i teaterstykket, og gjennom hennes skjebne får vi historien om den store kanalbyggeren, oppfinneren og gründeren fra fattige kår som ble en av Norges største ingeniører.

Comments


bottom of page