top of page

Oslofjordbrødet

Nytt prosjekt skal skjerme Oslofjorden for tilførsel av nitrogen. Inspirasjonen er fra Tyskland hvor denne brødtypen selges under navnet Vannbeskyttelsesbrød.


Oslofjordbrødet er et nytt prosjekt med finansiering av Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken Fylkeskommune. Det er et samarbeidsprosjekt mellom vannområdene Morsa, Glomma Sør, Øyeren og Haldenvassdraget, Regionalpark Haldenkanalen og Guldkorn. Prosjektet bygger på et tysk konsept, hvor man produserer hvete og brødvarer basert på kornvarer som ikke møter kravet til vanlig bakerkvalitet og dermed ikke trenger like stor tilførsel av nitrogen i løpet av veksten. Dette heter i Tyskland Wasserschutzbrot («Vannbeskyttelses-brød») eller Wasserschutzwiessen (Vannbeskyttelses-hvete). Prosjektet: "Oslofjordbrødet" ønsker derfor å se på om man kan nedsette kriterier for brød og kornvarer, som benytter mindre nitrogen og dermed er et bidrag til å redde Oslofjorden.


Mange kornprodusenter som produserer hvete i dag når ikke alltid kravet om 12% protein i hveten, og blir dermed sortert ut som dyrefôr. Prosjektet skal derfor se på om områder hvor det er usannsynlig eller hvor man jevnlig ikke klarer å nå kravet, kan fokusere på å produsere kornvarer av lavere kvalitet, men fortsatt benytte dette som matvarer, fremfor dyrefôr. Prosjektet skal ende opp med en prototyp, enten en spesifikk brødvare eller en merkevare med kriteriesett.


Prosjektet inviterte som oppstart interessenter og fagpersoner til en første idèdugnad med litt faglig påfyll 7. juni. Målet var å få innspill til veien videre for å skape bred medvirkning. Det var bred deltagelse fra både fagmiljøet, produsent og bakeribransjen.


Prosjektet jobber videre utover sensommeren og høsten med å lage et kriteriesett og skal forsøke og utvikle en prototype på et brød eller merkevare som kvalifiserer innenfor det utarbeidet kriteriesettet.

Prosjektet har allerede skapt bred interesse innenfor flere fagområder og miljøer, og vi i Haldenkanalen Regionalpark gleder oss til å være med videre som bidragsyter inn i prosjektet.

Comentarii


bottom of page