top of page

Lyssetting av slusene til både nytte og glede

Haldenkanalen Regionalpark jobber målrettet med å utvikle arbeidsplasser i tilknytning til natur- og kulturarven. Gjennom prosjektet "Kulturminner som grunnlag for verdiskaping" har vi ved å sette kulturminnene inn i en næringsutviklingssammenheng arbeidet med å bevare det, men også vise de frem til folk og skape oppmerksomhet og verdi.


Lys i slusene på Ørje - Foto: Lighting Solutions

Gjennom midler fra den fylkeskommunale potten i Viken Fylkeskommune avsatt for utvikling av Haldenvassdraget, har Haldenkanalen Regionalpark og Haldenvassdragets Kanalselspar arbeidet målrettet med tre ulike tiltak i Haldenkanalen. Lyssetting av slusene i Ørje og Strømsfoss har vært et av arbeidsområdene i prosjektet.


Som et resultat av prosjektet er både Ørje og Strømsfoss sluser nå lyssatt. På Ørje ble alle tre slusekammerne, gangbanen, løftesystemene for åpningsmekanismen av portlukene, bautaen av Engebret Soot og to vegger på slusemesterboligen lyssatt. I Strømsfoss ble det lange slusekammeret og åpningsmekanismen av portlukene lyssatt.

Slusene var tidligere opplyst med kraftig belysning for å kunne gjennomføre trygg slusing av tømmer og båter både vår og høst. Ved istandsetting av sluseanleggene de senere årene ble deler av belysningsopplegget tatt ned for å få bedre tilgjengelighet til sluseanleggene. I Ørje sluser er det en del gående besøkende gjester, også på kveldstid. Å belyse gangbanen har derfor vært et forebyggende tiltak for sikrere ferdsel etter mørkets frembrudd. Lyset gjør at man også kan sluse utover høsten på kveldstid.


Både Ørje sluser og Strømsfoss sluse krysses av offentlig vei bare noen meter fra sluseanleggene. Med lyssettingen som nå er gjort vil sluseanleggene få økt oppmerksomhet, og tidligere Riksantikvar Jørn Holme sin påstand om at Haldenkanalen er en av «1800-tallets katedraler» får ytterligere tyngde og historisk sus.


Arbeidet med lyssettingen har vært utført av Fagerhult Lightning design med Marker El som utførende montasjeaktør. Les mer om prosjektet og se bilder og film av det flotte resultatet her:
Comments


bottom of page