top of page

Kulturhistorisk matreise i Haldenkanalen

En historisk sjøreise som byr på vakkert og levende kulturlandskap med mat og drikke, kulturarv, tradisjoner og kulturhistorie underveis. Sommeren 2023 kan du oppleve nettopp dette om bord på ærverdige DS Turisten i Haldenkanalen.


Prosjektet "Kulturhistorisk matreise" med Haldenkanalen Regionalpark som prosjekteier er innvilget prosjektmidler gjennom ordningen KulturArvOpplevelser i Viken Fylkeskommune. Denne uken møttes sentrale aktører i prosjektet og Viken Fylkeskommune til oppstartsmøte i Ørje.


"I prosjektet Kulturhistorisk matreise i Haldenkanalen, skal vi jobbe med å gjenskape den gode følelsen fra fordums tid. Prosjektet favner både kulturarv og historiske opplevelser langs den vakre vannveien Haldenkanalen, via en gjenskaping av fortidens ferieturer med D/S Turisten. Vi skal skape kulinariske matopplevelser basert på D/S Turistens gamle menyer og oppskrifter med en ny vri og med dagens råvarer fra lokale matprodusenter. Dette blir en historisk sjøreise i dempet luksus som byr på vakkert og levende kulturlandskap med mat og drikke, kulturarv, tradisjoner og kulturhistorie underveis", sier prosjektledere Helene Rødseth og Camilla Nordmo.


"Vi ønsker å gi gjestene en levende opplevelse ombord D/S Turisten, en uforglemmelig matreise i Haldenkanalen. Vi ønsker å forvalte og videreformidle de historierike tradisjonene gjennom å gjenskape den gamle følelsen gjestene tidligere hadde ombord D/S Turisten rundt 1930-tallet. Historien og kulturarven vil oppleves rent visuelt underveis på dampbåtreisen, gjennom historiefortelling om bord og smaksopplevelsene i gjenskapte 1930-tallets menyer på D/S Turisten. Dette blir den opplevelsesrike og kulturhistoriske matreisen som man ikke vil finne andre steder enn i Haldenkanalen", legger Helene til.Den store rundreisen


I det som den gang omtaltes som Fredrikshaldsvasdraget er det ikke bare mye interessant trelasthistorie. I disse områdene var det tidligere også tilrettelagt for turister på en måte som kanskje er vanskelig å forestille seg i dag.

Rundreisen på DS Turisten omtales i flere medier som en av de vakreste rundreisene for turister og feriereisende i landet, den tidens pakketurer som kombinert båtreisen med DS Turisten med hotellovernatting og elegante kjøretøyer appellerte til et publikum som ønsket ferieturer ikke langt fra hovedstaden. Her var det høy hatteføring og deilig, avslappende stemning ombord.


Rundreisen på DS Turisten omtales i flere medier som en av de vakreste rundreisene for turister og feriereisende i landet. I 1925 var rundreisen så populær og antallet reisende så stort at DS Turisten ikke kunne ta alle med. Til sesongen 1926 gikk båten igjennom en stor forandring, og ble blant annet innredet med nytt kjøkken basert på restaurantdrift. En ny æra når det gjaldt bespisning og hygge ombord kunne begynne. Som restaurantrice ble den dyktige Oslo-damen fru Fürstenau ansatt, og sammen med hennes to døtre og sønnen Martin, besørget de serveringen.


Middagsserveringen ombord var enkel, men velberedt. Varm middag ble tilberedt fra kullfyrt bysse, smørbrød av mange slag, kaffe og kaker. Selvprodusert is var også et populært innslag. Isbingen på Skulerud, der det ble lagret is i store blokker, gjorde dette mulig. Og det var både øl og vinrett ombord.Hva skal til for å gjenskape den samme følelsen i dag?

En historisk sjøreise som byr på vakkert og levende kulturlandskap med mat og drikke, kulturarv, tradisjoner og kulturhistorie underveis.


"Prosjektet "Kulturhistorisk matreise i Haldenkanalen» vil samhandle med lokale aktører for å skape en god ramme rundt produktet, historien og totalopplevelsen. Gjennom prosjektet ønsker Haldenkanalen Regionalpark å gjenskape og formilde lokal kulturhistorie som man ikke har hørt om på lenge – eller som kanskje ikke har blitt formidlet på nær 100 år. Og man ønsker å gjenskape den samme følelsen og atmosfæren som den gang D/S Turisten var en del av den ettertraktende rundreisen i det som den gang ble kalt Fredrikshalds -vassdraget – Norges turiststrøk i særklasse. D/S Turisten har vært en pioner i markedsføring og salg av opplevelser og pakketurer", sier Vidar Østenby - Daglig leder i Haldenkanalen Regionalpark.


Gjennom prosjektet skal det også gjenskapes kulinariske matopplevelser basert på de gamle og spennende menyene og oppskriftene fra 1930 -talls serveringen på D/S Turisten. Gjennom å utvikle matopplevelser med bærekraftige og lokale råvarer, og skape ny vri på matrettene som likevel bevarer det historiske særpreget. De skal jobbes med å pakketere en spennende opplevelsespakke med forhistorisk transport av veteranbiler til og fra båtturen i vakre Haldenkanalen og et overnattingstilbud som harmonerer. I tillegg skal det utarbeides markedsføringsinnhold som fremmer kulturarven og det historiske særpreget, og det skal også tilrettelegges for bookbar bestillingsløsning av turene. Hovedmålet er å gjennomføre minst 2 pilotturer for teste ut opplevelsesproduktet sensommeren 2023.


Regionalpark Haldenkanalen har avtale med eierne av DS Turisten om vederlagsfri bruk av fartøyet under forutsetning av at nødvendige vedlikeholdsarbeider utføres. I denne avtalen inngår generelt vedlikehold og drift, men også en del større tiltak. Regionalpark Haldenkanalen samarbeider med Stiftelsen Engebret Soot og Venneforeningen MS Thor om drift og vedlikehold, og vi har i 2018 og 2019 kjørt en rekke turer med til sammen ca 1.000 passasjerer hvert år.


Regionalparken har fått innvilget omlag 1 million kroner av Riksantikvaren til utbedring av råteskader de siste årene. Regionalparken fikk også innvilget 250.000 fra Østfold Fylkeskommune i 2021 til fenderlist og skorstein og har i 2023 fått ca 250.000 til nytt tak og en skikkelig vårpuss.


Viken Fylkeskommune har varslet av DS Turisten er foreslått fredet, og det pågår nå en fredningsprosess. Vedtak om fredning er ventet å komme sensommeren 2023, og det er naturlig å legge pilotturene i tilknytning til tidspunktet rundt fredningen.
Comments


bottom of page