top of page

Bevar støtten til nedenfra og opp samarbeid i verdifulle kulturlandskap

Etter år med godt parkarbeid for bred verdiskaping nedenfra og opp i distrikts-Norge velger regjeringen i årets statsbudsjett å stoppe støtten til regionalparkene og Norske Parker.


Norges ni regionalparker ligger i verdifulle kulturlandskap med høye natur- og kulturverdier av nasjonal betydning. Parkene bidrar til bevaring og bærekraftig verdiskaping gjennom lokalt samarbeid, utvikling av bærekraftige produkter og opplevelser. De bidrar også til aktiv ivaretaking av kulturmiljøer og kulturlandskap. Disse parkene utvikles nedenfra og opp i Distrikts-Norge. Flere områder arbeider nå med park som en samarbeidsmodell.


Et kutt for dette arbeidet, som statsbudsjettet (Kap. 1420. Post 81) legger opp til, vil sette det lokale landskapsarbeidet og den nye parkbevegelsen kraftig tilbake


Comments


bottom of page