top of page

Én million kroner i tilskudd til D/S Turisten i Haldenkanalen

Haldenkanalen Regionalpark har fått innvilget rett i underkant av én million kroner til vedlikehold av D/S Turisten. I samme tildelingsrunde fikk Stiftelsen DS Engebret Soot tildelt 500 000 til Mette Meng og 170 000 til DS Engebret Soot.


Dambåt på vann
DS Turisten i Haldenkanalen


Haldenkanalen Regionalpark er ansvarlig for drift og vedlikehold av D/S Turisten og søkte i november i fjor om midler til diverse restaureringstiltak.


Etter oppløsningen av Viken fylkeskommune har Akershus fylkeskommune fått delegert vedtaksmyndighet i fartøyvernsaker for Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo fylkeskommuner. Tildelingen kommer derfor fra Akershus Fylkeskommune, da det er de som forvalter pengene fra Riksantikvaren.


I samme tildelingsrunde fikk Stiftelsen DS Engebret Soot tildelt 500 000 til Mette Meng og 170 000 til DS Engebret Soot. Dette er svært gledelig!D/S Turisten

Passasjerfartøyet «Turisten» ble bygget i 1887 ved Nylands Mek. Verksted i Kristiania og var 84 fot. I tiden før bilveier og landeveistransport ble utbygget fraktet «Turisten» varer, husdyr og passasjerer langs vannveien i Haldenvassdraget, heriblant kong Haakon en tur i 1909. Skipet var også sterkt involvert i tømmertransporten. I 1963 gikk «Turisten» i opplag, og ble senere ribbet og senket i Femsjøen ved Halden. I 1997 ble «Turisten» hevet, og er i dag restaurert slik det fremstod i 1927.


Fartøyet har sin originale dampmaskin fra 1887 og en lang rekke gjenstander og deler er gjenfunnet og brakt om bord i forbindelse med restaureringsarbeidet. Fartøyet representerer transport- og skipshistorie fra den tiden før utbygging av moderne landveis transportsystem. «Turisten» inngår i en total vernesammenheng som også inkluderer store deler av vassdraget med sluser og anløpssteder i Halden.


Turisten er vedtaksfredet etter kulturminneloven den 12. august 2023.


Det er ambisjoner om å starte arbeidet med restaureringen på vårparten, og gjøre en del av tiltakene før båten settes i drift for sesongen. Blant annet skal i råteskader i taket utbedres, og samtidig skal dekket på båten gås over.Langsiktig arbeid for båtene i Haldenkanalen

Haldenkanalen Regionalpark arbeider fortsatt for å skape et mer langsiktig solid økonomisk fundament for båtene i Haldenkanalen. Dampbåtene er kostbare å ha i drift. Både med bemanning og driftskostnader. DS Turisten går på steinkull. Det er også blitt enormt dyrt i denne energikrisesituasjonen som har vært. Ikke bare har det vært dyrt å skulle skaffe «drivstoffet» til dampskipet, men det har også til tider vært svært vanskelig å få tak i.


For å få båtene i mer trafikk er det derfor nødvendig med årlig driftstøtte, et mål det arbeides mot.


Comments


bottom of page